Finlands Svenska 4HMedlemsskap i 4H

Finlands svenska 4H och 4H föreningarna runt om i Svenskfinland tillhandahåller verksamhet för sina medlemmar. Som 4H medlem har du rätt att delta i vår verksamhet på lokal, regonal eller nationell nivå. För att delta i vår internationella verksamhet förutsätts att deltagaren varit medlem under en lite längre period.

Vi är redan 5 000 medlemmar i Finlands svenska 4H och tillsammans med vår systerorganisation Suomen 4H bildar vi en glad 4H grupp på 70 000 medlemmar i åldern 7-29 år.

I regl förutsätter vi att du är medlem i någon av våra föreningar när du deltar i våra aktiviteter. När du vill bli medlem kontaktar du den 4H förening som är verksam på din ort. Om du är bosatt på en ort där det inte finns en aktiv förening skall du kontakta Finlands svenska 4H. Centralkansliet hjälper dej med ditt medlemsskap.

Medlemsskapet ger dej vissa medlemsförmåner.
Vår tidning, 4H-bladet, utkommer fem gånger om året och den får du hemskickad efter att du blivit medlem.
4H verksamheten omfattar allt från tältläger till snickeri och kockande. Trots att vi alltid ger säkerhet och trygghet största prioritet kan olyckan ändå vara framme. Därför är alla våra medlemmar olycksfalls- och ansvarsförsäkrade när de delta i vår verksamhet. Det skall vara tryggt att vara med i 4H.

Kom med du också

Intresserad av att komma med och uppleva spännande nya aktiviteter och evenemang? Ta kontakt med den förening som är aktiv på din ort.

Föreningarnas sidor med kontaktuppgifter hittar du här.

Finns det ingen förening som är aktiv i din hemkommun?

Ta kontakt med Finlands svenska 4H, centralkansliet. Vi hjälper dej.